Koeraspordiklubi
566 000 75
info@topdog.ee

Rallikuulekus

Rallikuulekus (lühendatult RK) sai alguse 2005. aastal USA-s (ingl k rally obedience). Alates jaanuarist 2019 on rallikuulekus ametlik rahvuslik koeraspordiala ka Eestis. Meie lähiriikidest on RK populaarne Lätis, Rootsis ning eriti Soomes. 

RK on koeraspordiala, kus on esiplaanil koera ja koerajuhi vaheline hea koostöö ning kontakt. Arvestatakse küll ka võtete tehnilist sooritust ja raja läbimiseks kulunud aega, kuid põhirõhk ei ole soorituse tehnilisel täiuslikkusel. Koerajuht saab ise valida sobiva tempo, millega rada läbida. Oluliseks peetakse, et rallikuulekust oleks võimalik harrastada paljude erinevate koeratõugudega. Esmatähtis on koera ja koerajuhi omavaheline positiivne suhtlemine ning koostöö.

RK on kombineeritud kuulekuse, koeratantsu ning agility elementidest. Platsile pannakse üles erinevate võtetega rada, võtted on kirjas nn nummerdatud käsusiltidel. Enne koeraga raja läbimist on koerajuhil võimalik rajaga (käsusiltidega) iseseisvalt tutvuda.

Koerajuht tohib rajal koeraga suhelda, sh teda pidevalt suuliselt kiita ning ergutada (nt plaksutada). Käsklused võivad olla kas suulised, käemärkidega või kombineeritud. Keelatud on koera korrigeerimine rihmast tõmmates või käega puudutades (nt asendisse surudes), samuti koera karistamine, riidlemine ning üldse igasugune negatiivne mõjutamine. 

Rallikuulekus on vastavalt raskusastmetele jaotatud nelja erinevasse klassi (RK1, RK2, RK3 ja RK4). RK1 klass koosneb 12-15 võttest (käsusildist), RK2 klass 13-17, RK3 klass 15-18 ning RK3 klass 18-20 võttest.

Lisaks võivad koerad alates 8. eluaastast ning puudega koerad osaleda veteranide klassis (RKV), mille raskusaste on võrreldav RK1 ja RK2 klassiga, kuid puudub tõket sisaldav võte.

RK1 klass sooritatakse rihmastatud koeraga, RK2 ja RKV klassis saab koerajuht ise valida, kas läbib raja rihmas koeraga või ilma rihmata. RK1 ja veteranide klassis võib koera kiita, premeerida maiusega ning silitada ja patsutada iga võtte lõpus. Kõrgemates klassides maius ja koera katsumine enam lubatud ei ole. 

Rada läbitakse vastavalt käsusiltidel olevate numbrite järjekorrale. Koer liigub koerajuhi vasakul küljel (nn põhiasendis), kuid ei pea tegema perfektset kõrvalkõndi. Võte tuleb sooritada käsusildi kõrval ning seejärel liikuda edasi järgmise sildini. Sildid paiknevad rajal 3-5 meetrise vahega. 

Elementideks võivad olla näiteks slaalom või spiraal koonuste vahel, pöörded, erinevad tempo- või suunamuutused, asendite vahetused, keerutused liikumise ajal, kõrgemates klassides ka tõke, eseme toomine, tagurdamine või mänguasjadest ja maiustest koosnev nn “ahvatluste kaheksa”, samuti poole vahetused, sh võtete sooritamine koer koerajuhi paremal küljel. 

Võtted on klassidesse jagatud raskusastmete järgi. Madalaim ehk RK1 klass on jõukohane igale nn kodukuulekale koerale, kellel on selge elementaarne püsivus ja kuulekus (istu, lama, seisa, kõrval, siia, oota).

Rallikuulekuse videod

Rallikuulekuse reeglid 

RK1 klassi sildid

RK2 klassi sildid 

RK3 klassi sildid 

RK4 klassi sildid 

Rallikuulekuse FB grupp